Naar school in Oosterbierum

Met zo’n 45 leerlingen is de Flambou  een gezellige dorpsschool. Dat heeft z’n voordelen: kinderen kunnen lopend of op de fiets naar school, leerkrachten, kinderen en ouders kennen elkaar en vriendjes wonen vaak dichtbij. Tegelijkertijd biedt de Flambou wel alle faciliteiten die grotere scholen ook bieden. Van een bieb op school tot de plusklas, en van tablets tot schoolmaatschappelijk werk.

De Flambou: veilig en warm

Onze naam ‘de Flambou’ en ons logo (een fakkel) verbeelden wie wij zijn. Als flambou verlichten wij het pad dat kinderen in hun eerste levensjaren volgen. We willen dat onze leerlingen zich daarbij veilig voelen, en omgeven door de warmte van de fakkel. Ons doel is dat u ons in deze omschrijving herkent.

Heb je naaste lief

Onze school is een christelijke school, waarop we werken vanuit de christelijke waarden en normen. Daaraan geven we invulling vanuit het grote gebod uit de Bijbel: Heb je naaste lief als jezelf. We leren kinderen respect te hebben voor elkaar en elkaar te accepteren zoals je bent.

Learning by doing

Op skoalle prate wy neist it Nederlânsk ek Frysk en Ingelsk. Dizze talen ûnderwize wy net allinne as fak, mar brûke wy ek om les yn te jaan by oare fakken. Op dizze wyze jouwe wy oandacht oan de memmetaal fan ús bern, fersterkje wy har taalgefoel en kinne se har yn binnen- en bûtenlân rêde.

Midden in de maatschappij

Wij zijn ons ervan bewust dat we een onderdeel zijn van een grotere gemeenschap en werken daar graag mee samen. Dat houdt onder meer in dat we veel gastlessen organiseren, op bezoek gaan bij bedrijven in en om het dorp en betrokken zijn bij de mooie gezamenlijke tuin van Oosterbierum – de Kloostertuin.

Betrokken

Onze leerkrachten geven iedere leerling persoonlijke, positieve aandacht. Dat zorgt voor een goede band en een fijne sfeer, maar is ook essentieel voor het zelfvertrouwen van kinderen. Ouders zijn ook nauw betrokken bij onze school. Dat is niet alleen fijn voor leerlingen, maar verhoogt ook hun schoolprestaties.

Leefregels

We leren de kinderen om goed voor elkaar en voor de wereld te zorgen en elkaar te respecteren. In onze school hebben we drie leefregels, die we regelmatig bespreken en waarnaar we verwijzen:
- We praten, spelen en werken op een goede manier
- We gebruiken de ruimte zoals die bedoeld is
- We zijn zuinig op onze eigen en elkaars spullen

Vertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen op onze school. Elk kind mag zijn wie het is en we hebben vertrouwen in elkaar en in elkaars kunnen. Dat vertrouwen uit zich in open en eerlijke communicatie. Bij vertrouwen hoort ook verantwoordelijkheid. Dat leren we kinderen bijvoorbeeld door hen zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen weektaken.

Nieuwsgierige kinderen

Leren begint met verwonderen. Gelukkig zijn mensen van nature nieuwsgierig, toch doen wij ons best die nieuwsgierigheid te stimuleren. We leren kinderen de goede vragen te stellen en helpen hen om hun talenten te ontdekken. Zo stellen we ze in staat om nog beter te worden in datgene waar ze goed in zijn en plezier in hebben.

Welkom, Wolkom, Welcome

Wanneer u in of om Oosterbierum woont en een school moet kiezen voor uw kind, hopen we dat u een kijkje komt nemen op de Flambou. Voor een goed en eerlijk beeld leiden we u graag persoonlijk rond. Wanneer u ons belt (0518 481 263) of mail maken we graag een afspraak.


>