Naar school in Oosterbierum

Met zo’n 28 leerlingen is de Flambou  een gezellige dorpsschool. Dat heeft z’n voordelen: kinderen kunnen lopend of op de fiets naar school, leerkrachten, kinderen en ouders kennen elkaar en vriendjes wonen vaak dichtbij. Tegelijkertijd biedt de Flambou wel alle faciliteiten die grotere scholen ook bieden. Van een bieb op school tot de plusklas, en van tablets tot schoolmaatschappelijk werk.

De Flambou: veilig en warm

De betekenis van de naam van ons ikc 'de Flambou’ is 'fakkel, vandaar óok de fakkel in ons logo.

Op ons ikc willen we dat onze leerlingen zich veilig voelen en omgeven zijn door de warmte van iedereen die om hen heen staat. Dat betreft zowel de andere kinderen, de ouders als iedereen in ons team.

Heb je naaste lief

Onze school is een christelijke school. We werken vanuit christelijke waarden en normen. Daaraan geven we invulling vanuit het grote gebod uit de Bijbel: 'Heb je naaste lief als jezelf'. We leren kinderen respect te hebben voor elkaar en elkaar te accepteren zoals je bent. 
Onze vier kernwaarden zijn: - betrokken, - verwondering, - vertrouwen en - respect.

Vertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen op onze school. Elk kind mag zijn wie het is en we hebben vertrouwen in elkaar en in elkaars kunnen. Dat vertrouwen uit zich in open en eerlijke communicatie. Bij vertrouwen hoort ook verantwoordelijkheid. Dat leren we kinderen onder andere door hen zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen taken.

Betrokken

Onze leerkrachten geven iedere leerling persoonlijke, positieve aandacht. Dat zorgt voor een goede band en een fijne sfeer, maar is ook essentieel voor het zelfvertrouwen van kinderen. Ouders zijn nauw betrokken bij onze school. Dat is niet alleen fijn voor leerlingen, maar verhoogt ook hun schoolprestaties.

Learning by doing

Op skoalle prate wy neist it Nederlânsk ek Frysk en Ingelsk. Dizze talen ûnderwize wy net allinne as fak, mar brûke wy ek om les yn te jaan by oare fakken.
Op dizze wize jouwe wy oandacht oan de memmetaal fan ús bern, fersterkje wy har taalgefoel en kinne se har yn binnen- en bûtenlân rêde.

Midden in de maatschappij

Wij zijn ons ervan bewust dat we een onderdeel zijn van een grotere gemeenschap en werken daar graag mee samen. Dat houdt onder meer in dat we veel gastlessen organiseren, op bezoek gaan bij bedrijven in en om het dorp en betrokken zijn bij de mooie gezamenlijke tuin van Oosterbierum – de Kloostertuin.

Daily mile

Twee keer per week komt iedereen op ons ikc in beweging voor de Daily Mile. Een kwartier lang rennen de kinderen en juffen op hun eigen tempo rondjes over het schoolplein. Lekker rennen, ontspannen joggen, vrolijk sprinten. Heerlijk om het hoofd leeg te maken, de conditie te verbeteren en lekker fris te zijn voor de lessen die later die dag volgen.

Leefregels

We leren de kinderen om goed voor elkaar en voor de wereld te zorgen en elkaar te respecteren. Op onze school hebben we verschillende leefregels en afspraken. Daarvan zetten we er iedere week één centraal, bijvoorbeeld 'In de school is het wandelgebied, daar buiten telt dat lekker niet.'

Nieuwsgierige kinderen

Leren begint met verwonderen. Gelukkig zijn mensen van nature nieuwsgierig, bovendien doen wij ons best die nieuwsgierigheid verder te stimuleren en hun interesse op te wekken. We leren kinderen de goede vragen te stellen en helpen hen om hun talenten te ontdekken. Zo stellen we ze in staat om nog beter te worden in datgene waar ze goed in zijn en plezier in hebben.

Ateliers voor onze kinderen

Vanaf schooljaar 2021-2022 biedt ikc de Flambou de kinderen voor het eerst ateliers aan. Dit doen we zowel in het najaar als in het voorjaar. Drie wekenlang gaan onze kinderen op ontdekking in hobby's, beroepen en technieken die hen vreemd zijn. Ze komen te weten of het hen aanspreekt en of zij er gevoel en talent voor hebben. 
De ateliers worden gegeven door mensen uit het dorp en nabije regio.

Welkom, Wolkom, Welcome

Wanneer u in of om Oosterbierum woont en een school moet kiezen voor uw kind, hopen we dat u een kijkje komt nemen op de Flambou. Voor een goed en eerlijk beeld leiden we u graag persoonlijk rond. Wanneer u ons belt (0518 481 263) of mailt maken we graag een afspraak.


>