Aanmelden
Wij nodigen ouders eerst uit voor een kennismaking, rondleiding en intake.
Bij die gelegenheid wordt ook de onderwijs- en zorgbehoefte van uw kind in kaart gebracht en krijgt u verdere informatie over de procedure.
De basisscholen zijn vanaf augustus 2014 verplicht om te voldoen aan de regelgeving m.b.t. Passend Onderwijs. De grootste verandering voor u als ouders is het aanmelden van uw kind op school.

Hoe gaat dat nu (beknopt)?
1. U meldt uw kind aan d.m.v. een vooraanmeldingsformulier (website of op school te krijgen). U spreekt daarmee uw voorkeur uit waar u uw kind graag zou willen plaatsen.
2. Intake en rondleiding op school.
3. School kan na toestemming informatie vragen bij peuters of kinderdagverblijf.
4. School neemt beslissing over plaatsing; in uitzonderlijke situaties wordt in samenspraak met ouders gekeken naar een andere passende onderwijsinstelling
5. Ouders vullen het inschrijfformulier in.
6. Leerling kan gaan proefdraaien en beginnen vervolgens op school.

U kunt uw kind bij ons op school aanmelden. Dat kunt u doen door onderstaand vooraanmeldingsformulier in te vullen en na ondertekening in te leveren op/ toe te sturen aan school. Daarna volgt dus de intake.
Verlof aanvraag
Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen. U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.
De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar. Bovenstaande informatie en meer informatiebijeenkomsten terug te lezen op de site van het Onderwijsministerie