5 februari, CBO-NWF Duurzame energie 2020

Wij als school leveren een bijdrage aan de klimaatdoelen! Wij nemen elektriciteit af van officieel geregistreerde Nederlandse windmolens. De CO2 uitstoot van het aardgas is vergroend door middel van aankoop van Gold Standard certificaten (VER’s) voor het jaar
2020! 
Onze elektriciteit komt van windenergie en de emissie van CO2 van het aardgas is eveneens vergroend (VER: Verified Emission Reductions). Vandaag ontvingen we de certificaten voor duurzame energie.