Even voorstellen: onze school CBS De Flambou

In 1987 kreeg onze basisschool de naam “De Flambou”. Met als logo, een brandende fakkel. Met dit symbool willen wij tot uitdrukking brengen dat we warmte en licht uitstralen. We willen als ‘flambou’ het pad verlichten dat een kind in zijn/haar eerste onderwijsjaren volgt. We willen dat het kind zich daarbij omgeven voelt door de warmte van de fakkel, zich veilig voelt op onze school. We hopen dat u ons herkent in het logo. Door het warmte van de fakkel hopen we het vuur in het kind te ontsteken.

De Flambou is een christelijke basisschool. Wij baseren ons onderwijs op de waarden en normen uit de christelijke traditie. We werken vanuit ons geloof in God. Respect is voor ons een sleutelwoord dat volgt uit het grote gebod uit de Bijbel: Heb je naaste lief als jezelf.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen wij kinderen bijbrengen dat omgaan met je medemens belangrijk is. Eigen ontwikkeling is alleen mogelijk wanneer je voldoende respect voelt voor je naaste. We leren de kinderen om voor elkaar te zorgen en elkaar te respecteren. We leren de kinderen ook hun leefwereld te respecteren en daarvoor zorg te dragen.

In onze school hangen de volgende ‘leefregels’, die we regelmatig met de kinderen bespreken en waarnaar we regelmatig verwijzen:

•We praten, spelen en werken op een goede manier.

•We gebruiken de ruimte zoals die bedoeld is We zijn zuinig op onze eigen en elkaars spullen.