Oud papier rooster 2020

In 2020 wordt er om 5 momenten het oud papier opgehaald in Oosterbierum en directe omgeving, de ouders van kinderen van onze school halen het oud papier op. Van de opbrengst kunnen extra zaken voor de kinderen worden aangeschaft zoals leesboeken, spellen, etc. We verwachten dat alle ouders mee helpen om het oud papier op te halen en daarom is er een indeling gemaakt. De ouderbijdrage kunnen we hierdoor lager houden doordat we de oud papier gelden ontvangen.
Iedere inzameling start om 9:00 uur bij het parkeerterrein van het Mienskar.

8 februari
4 april
6 juni
19 september
14 november