Praktische informatie over onze school

Tal van dingen die voor kinderen en ouders van onze school belangrijk zijn vindt u hier. Mist u nog informatie die voor u vanbelang is, aarzel niet en leg ons uw vraag voor.
Dat kan per mail, via het formulier onder aan de ze pagina, en u kunt ons ook bellen.

Lestijden basisschool

Alle kinderen van de Flambou krijgen van maandag tot en met vrijdag les van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie 10-10-2020 t/m 18-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021
Meivakantie 01-05-2021 t/m 16-05-2021
Zomervakantie 09-07-2021 t/m 22-08-2021

Opvang voor en na schooltijd

Wanneer onze schoolltijden niet aansluiten bij de tijden waarop u aan het werk bent dan kunt u gebruik maken van de opvang via Kinderopvang Noordwest Friesland op locatie in de buurt. Op school kunt u hierover meer informatie ontvangen.
Meer informatie over Kinderopvang Noordwest Friesland vindt u op hun website.

Onze schoolgids

In onze schoolgids vinden ouders, verzorgers en belangstellenden veel informatie over onze school en wat wij onze leerlingen te bieden hebben. Natuurlijk leest en ziet u ook op deze website al veel over de Flambou.

Ons jaarplan

Aan het begin van ieder schooljaar is ons jaarplan klaar. Het plan beschrijft de onderwerpen die we dat schooljaar oppakken. U kunt ons jaarplan 2020-2021 hier downloaden.

Ons schoolplan

Ons schoolplan gaat over de periode 2019-2023. In dit plan beschrijven we wat we van plan zijn met ons onderwijs. Zo is voor een ieder duidelijk wat we willen bereiken. Van ouders tot team, van bestuur tot belangstellenden.

Een Kindpakket

Het kan voorkomen dat het inkomen van ouders niet hoog genoeg is om hun kinderen mee te laten doen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de deelnemende fondsen om via één loket, op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ouderbijdrage en krenten in de pap

Dagelijks werken we samen aan een goede sfeer op onze school. Om binnen en buiten schooltijd extra activiteiten te kunnen organiseren vragen we onze ouders om een ouderbijdrage.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van de Flambou is gelijk aan dat van onze stichting CBO Noardwest Fryslân.
Via deze link vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Een klacht, wat dan?

Mocht het gebeuren dat u niet tevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op onze school dan horen we dat graag van u. We vragen u allereerst dit te bespreken met de persoon in kwestie of met de directeur van onze school.
Biedt dit geen oplossing, of heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze organisatie CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor CBO Noardwest Fryslân (en dus onze school) vindt u hier.

De Flambou op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Onze contactgegevens

mevrouw Anja Algra
Directeur

CBS De Flambou
Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum

Telefoon: 0518 - 481263
deflambou@cbo-nwf.nl

Inspectierapporten

Inspectierapporten
Zoals iedere basisschool ikc wordt ook de Flambou regelmatig geïnspecteerd door de overheid. De laatste inspectie heeft plaatsgevonden in 2017. We zijn er trots op dat we voldeden  – net als bij eerdere inspecties - aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Wilt u het inspectierapport lezen? U vindt het op onderwijsinspectie.nl.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon (0518 481 263) of via ons contactformulier.