Praktische informatie over ons kindcentrum

Tal van dingen die voor kinderen en ouders van onze kindcentrum belangrijk zijn vindt u hier. Mist u nog informatie die voor u van belang is, aarzel niet en leg ons uw vraag voor.
Dat kan per mail, via het formulier onder aan de ze pagina, en u kunt ons ook bellen.

Lestijden basisschool

Alle kinderen van de Flambou krijgen van maandag tot en met vrijdag les van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Vakanties 2023-2024

herfstvakantie 23-10-2023 t/mm 27-10-2023
kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024 
zomervakantie 22-07-2024 t/m 30-08-2024 

paasweekend: 29-03-2024 t/m 01-04-2024

pinksteren: 20-05-2024


* Konings/Bevrijdings/Hemelvaartsdag vallen in de Meivakantie

Opvang voor en na schooltijd

Onze schoolltijden en de tijden waarop u aan het werk bent sluiten misschien niet altijd goed op elkaar aan. Om opvang na school goed te regelen zorgen wij voor vervoer naar buitenschoolse opvang in Sexbierum. Wilt u hier meer van weten, vraag informatie bij onze directeur.

Verder kunt u ook gebruik maken van de opvang via Kinderopvang Noordwest Friesland. Meer informatie vindt u op hun website.

Onze schoolgids

In onze schoolgids vinden ouders, verzorgers en belangstellenden veel informatie over onze school en wat wij onze leerlingen te bieden hebben. Natuurlijk leest en ziet u ook op deze website al veel over de Flambou.

Ons jaarplan

Aan het begin van ieder schooljaar is ons jaarplan klaar. Het plan beschrijft de onderwerpen die we dat schooljaar oppakken. U kunt ons jaarplan 2022-2023 op de Flambou inzien.

Ons schoolplan

Ons schoolplan gaat over de periode 2019-2023. In dit plan beschrijven we wat we van plan zijn met ons onderwijs. Zo is voor een ieder duidelijk wat we willen bereiken. Van ouders tot team, van bestuur tot belangstellenden. Het plan kunt u op de Flambou inzien.

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Ouderbijdrage en krenten in de pap

Dagelijks werken we samen aan een goede sfeer op onze school. Om binnen en buiten schooltijd extra activiteiten te kunnen organiseren vragen we onze ouders om een vrijwillige ouderbijdrage.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van de Flambou is gelijk aan dat van onze stichting CBO Noardwest Fryslân.
Via deze link vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Een klacht, wat dan?

Mocht het gebeuren dat u niet tevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op onze school dan horen we dat graag van u. We vragen u allereerst dit te bespreken met de persoon in kwestie of met de directeur van onze school.
Biedt dit geen oplossing, of heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze organisatie CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor CBO Noardwest Fryslân (en dus onze school) vindt u hier.

De Flambou op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Onze contactgegevens

mevrouw Anja Algra
Directeur

CBS De Flambou
Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum

Telefoon: 0518 - 481263
deflambou@cbo-nwf.nl

Inspectierapporten

Zoals iedere basisschool ikc wordt ook de Flambou regelmatig geïnspecteerd door de overheid. De laatste inspectie heeft plaatsgevonden in 2017. We zijn er trots op dat we voldeden  – net als bij eerdere inspecties - aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Wilt u het inspectierapport lezen? U vindt het op onderwijsinspectie.nl.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon (0518 481 263) of via ons contactformulier.

Vertrouwenspersoon

Per 1 januari 2024 hebben we een nieuw vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Dit is mevrouw Adriaentsje Tadema. Te bereiken op 06- 229 709 65 of via de mail: a.tadema@ggdfryslan.nl