Op CBS De Flambou werkt een klein team die zich iedere dag met hart en ziel inzetten om uw kind het onderwijs te bieden waar het recht op heeft. Het team bestaat uit: een conciërge, onderwijsassistent, groepsleerkrachten, intern begeleider en een directeur. Er wordt gewerkt vanuit 3 combinatiegroepen.

Op verzoek van de PABO’s, ROC Friesland College en ROC Friese Poort in Leeuwarden willen wij op onze school stagiaires en LIO-ers (leraren in opleiding) de kans geven om zich in de praktijk te bekwamen. Stagiaires blijven vaak voor een kortere tijd verbonden aan de school. LIO-ers voor een langere tijd, zij mogen een groep zelfstandig les geven. Bij alle stagiaires ligt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de groepsleraar.